ANBI

ANBI

Per 24 Juni 2020 merkt de Belastingdienst stichting Gratis weggeefhoek hengelsport spullen aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI): uw gift is onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar.

Onze ambitie

De missie van de stichting is de drempel voor deze groep laag te houden zodat deze kunnen hun hobby vissen kunnen doen. Onze ambitie is om dit in Nederland; België en Duitsland te realiseren en in deze landen landelijke dekking te hebben. Met als volgende doelen te bereiken:

  • Op 1 januari 2030 actief te zijn in 2 landen.
  • Visuitjes te organiseren op verschillende waters in 2030.
  • In 2025 85% van de gesponsord matriaal nieuw matriaal is.

Korte termijn ambitie

Wij verloten min 30% aan nieuw gesponsord vismatriaal op 1 januari 2022 en hebben in nederland dekking.

in 2023 willen we kostend dekkend zijn betreft in en uitgaven.

Strategie

Wij trachten dit doel te bereiken door:

  • Werven van sponsors;
  • reclame maken voor de stichting;
  • Het werven van fondsen;
  • Alle andere wettige middelen die een bijdrage kunnen leveren aan de verwezenlijking  van voormelde doelstelling.

Activiteiten/evenementen

  • Plaatsen van verlotingen op onze facebook verlotings pagina.
  • Organiseren van visuitjes voor de leden.
  • Opzetten van kleding/merchandise van stichting gwhs

Besteding sponsorgeld

Stichting GWHS wend minimaal 90% van de sponsorgelding aan voor sponsoring verzendkosten aan de winnaars van de verlotingen en het aanschaffen van nieuw vismateriaal zodat we meer nieuw materiaal kunnen verloten.

hoofdlijnen beleidsplan

beleidsplan gwhs

statuten GWHS

beschikking anbi